Contact Center Agile

Contact Center Agile en la nube - InvoxCCA

InvoxCCA

Gestiona campanyes sense renunciar a l’actual centraleta o Contact center

 

Avantatges principals

 • Pagament per ús segons les trucades entrants i sortints.
 • No cal un model de llicenciament.
 • Escalabilitat: podràs incorporar, modificar i eliminar extensions fàcilment.
 • Flexibilitat.
 • Mobilitat: podràs accedir-hi des de qualsevol ubicació.
 • No cal inversió en maquinari ni en infraestructura.
 • Reducció de costos.

Funcionalitats principals

 • Operadora virtual.
 • Encaminament intel·ligent en funció de criteris múltiples.
 • Gestió de locucions.
 • Gestió d’horaris i calendaris.
 • Gestió avançada de cues d’espera.
 • Gestió d’extensions.
 • Multiconferència.
 • Multilloc.
 • Enregistrament de trucades en temps real.
 • Bústies de veu.
 • Escoltes.
 • Automarcador.
 • Integració amb Active Directory.
 • Permet l’ús de telèfons fixos i softphone.
 • Monitorització en temps real.

Hi esteu interessats? Demaneu una demo