Resposta interactiva

InvoxIVR

InvoxIVR

Automatitza el procés de gestió de trucades.

 

Avantatges principals

 • Cloud 100% real.
 • Pagament per ús.
 • Escalabilitat.
 • Flexibilitat.
 • Mobilitat: podràs accedir-hi des de qualsevol ubicació.
 • No cal inversió en maquinari ni en infraestructura.
 • Reducció de costos.

Funcionalitats principals

 • Operadora virtual.
 • Locucions
 • Distribució aleatòria de trucades
 • Configuració i gestió de menús
 • Cues de trucades
 • Horaris i calendaris de festius
 • Enregistrament de converses
 • Gestió de trucades
 • Distribució lògica de trucades
 • Bústies
 • Encaminament d’origen
 • Estadístiques
 • Monitorització en temps real

Hi esteu interessats? Demaneu una demo