Xat

Chat - InvoxChat

InvoxChat

Facilita tant la interacció interna com amb els clients

 

 

Avantatges principals

 • Pagament per ús.
 • Escalabilitat.
 • Implantació fàcil.
 • Sistema estadístic de xats.
 • Comunicació directa amb el client.
 • Mobilitat. Podreu accedir-hi des de qualsevol ubicació.
 • Permet la unificació dels canals de comunicació en una sola plataforma.

Funcionalitats principals

 • Xat intern i extern.
 • Intel·ligència de negoci de xats entrants.
 • Cues de distribució efectiva als agents en espera.
 • Transferència de xats amb altres agents disponibles.
 • Presència dels agents.
 • Estadístiques.

Hi esteu interessats? Demaneu una demo