Política de qualitat i seguretat de la informació

Som una companyia global de serveis de comunicacions, amb llicència d’operador, especialitzada en la gestió de comunicacions intel·ligents i serveis corporatius a mida en tecnologia cloud computing.

Els principis de la nostra política integrada de qualitat, medi ambient i seguretat de la informació són:

  • Donar compliment a les necessitats dels nostres clients i subministrar serveis de comunicació que compleixin amb les reglamentacions, legislació i altres requisits aplicables.
  • Obtenció de la màxima satisfacció dels nostres clients i aplicació de la millora contínua com a filosofia de totes les nostres activitats.
  • Oferir un servei flexible i professional en totes les nostres actuacions i propostes als nostres clients.
  • Impulsar la formació, sensibilització i motivació de tot el nostre personal, mitjançant la participació activa i el treball en equip.
  • Garantir el comportament ètic en totes les nostres actuacions i impulsar la implantació de la responsabilitat social corporativa i la igualtat d’oportunitats.
  • Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació a través d’un ús eficient dels nostres recursos i d’una correcta gestió dels residus generats.
  • Aplicar totes les mesures de seguretat necessàries per a garantir la disponibilitat dels serveis prestats als nostres clients, la confidencialitat i la integritat de la informació gestionada

Aquesta política serveix de marc per aprovar anualment els nostres objectius de qualitat, medi ambient i seguretat de la informació.

Albino Campo