Intel·ligència artificial

Automatització i insights per a un contact center més intel·ligent

Inteligencia artificial

Experiències optimitzades per a agents i clients

Optimitza els teus recursos i augmenta la satisfacció del client automatitzant tasques i processos repetitius. Augmenta el potencial dels teus agents proporcionant-los informació enriquida i coneixements que permetin proveir respostes més encertades en menor quantitat de temps.

Bots

Automatitza tasques que consumeixen temps i potencia l’autoservei.
Dona respostes ràpides als teus clients, o encamina’ls al canal o agent adequat.

FCR

Augmenta la teva capacitat de resoldre els problemes, preguntes o necessitats dels teus clients en el primer contacte, sense haver de fer seguiment.

Autoservei

Programa els teus bots per respondre les preguntes més comunes dels teus clients, alliberant els teus agents perquè responguin a les interaccions més valuoses o complexes.

Llenguatge natural

Permet als teus clients explicar-se en les seves pròpies paraules, i als teus sistemes comprendre respostes sofisticades per facilitar la interacció amb els teus agents.

Bots

Transcripció de trucades

Maximitza la teva capacitat d’anàlisi i transforma totes les teves trucades
en text per convertir-les en informació de valor.

Entén els teus clients…

Utilitza els enregistraments per entendre millor les necessitats dels teus clients, identificar noves oportunitats i ajustar els fluxos de treball o la teva proposta de valor.

…i als teus agents

Monitora la manera en la qual els teus agents interactuen amb els clients. Controla l’acompliment mentre identifiques millors pràctiques i àrees de millora.

Transcripción de llamadas

Anàlisi de sentiments

Ja no n’hi ha prou amb conèixer el que els teus clients diuen, cal saber què volen dir.
Converteix l’humor dels teus clients en un KPI del teu contact center.

Análisis de sentimientos
Patrons i comportament

Centra’t en saber com actuen els teus clients i per què, per poder predir com ho faran en el futur i millorar els canals d’atenció.

Priorització

Estableix cursos d’acció específics per a clients específics. Encamina les trucades dels teus clients enfadats a una cua VIP amb menors temps d’atenció o agents especialitzats, i redreça les males experiències.

La veu dels clients

Complementa els resultats de les enquestes i millora els indicadors de qualitat agregant la informació de l’anàlisi de sentiments que permeti mesurar l’impacte de cada interacció.

Explora més funcionalitats