La revista ‘Contact Center’ publica un reportatge sobre PlanTalk, solució que integra la plataforma de telefonia IP de Numintec amb l’eina de gestió dels processos de negoci de Cibernos.

Revista Contact Center Mayo16