Numintec llança un servei de xat en el núvol

Numintec ha llançat un nou servei de xat online, InvoxChat, el qual s’integra a la web de l’empresa oferint un nou canal de comunicació amb clients potencials, així com una eina de fidelització per a clients reals i proveïdors.

El xat online de Numintec trasllada el concepte de missatgeria mòbil a la web, aplicant les funcionalitats d’intel·ligència de negoci de la telefonia cloud al trànsit de xats entrants, assignant cues i distribuint-les de forma efectiva als agents en espera. Una vegada integrat el xat a la plataforma web de la companyia, els clients hauran d’indicar les seves dades i amb quin servei volen contactar. A partir d’aquí, el sistema buscarà entre els seus agents a qui poden passar-li el xat, depenent de l’algoritme indicat en la configuració del servei, i l’agent podrà acceptar o rebutjar el xat del client, mentrestant el client quedarà a l’espera d’un agent disponible. En el cas que no es disposi d’agents disponibles, se li indicarà mitjançant un missatge al client que no es disposa d’agents, amb la opció de poder enviar un e-mail amb el motiu del contacte i un mètode de contacte. Així mateix aquest servei també inclou la possibilitat de disposar d’un xat intern per als agents de la companyia.

El servei de xat online està integrat amb el sistema estadístic de la plataforma de Numintec proporcionant la informació necessària per a l’ajuda en el procés de presa de decisions de l’empresa. Una eina més que es suma al portfoli de solucions de Numintec l’objectiu del qual és aportar un servei de valor afegit a l’empresa dins l’àmbit de les telecomunicacions, facilitant-li la optimització de la despesa i proporcionant-li les eines necessàries que li permetin obtenir el màxim rendiment a les oportunitats de negoci que puguin sorgir.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *